Priprema za zimu

Antifriz TOTAL :
Crveni GLACELF AUTOSUPRA / 1 litra
Plavi GLACELF CLASSIC / 1 litra – 5.97 € (44.98 kn)/0.00
Crveni COOLELF AUTO SUPRA -37°C / 5 litara – 17.25 € (129.97 kn)/0.00

Destilirana voda 5 litara – 1.99 € (14.99 kn)/0.00

Tekučina za pranje vjetrobranskog stakla (zimska):
5 litara – 5.00 € (37.67 kn)/0.00

Razne druge zimske stvari:
Folija protiv smrzavanja stakla – 5.31 € (40.01 kn)/0.00
Tekućina za brzo odleđivanje stakla 500ml – 2.65 € (19.97 kn)/0.00
Strugač leda
Strugač leda s metlicom (veći)- 4.65 € (35.04 kn)/0.00
Strugač leda s metlicom (manji)- 2.65 € (19.97 kn)/0.00
Glicerin za zaštitu guma (1 litra) – 6.50 € (48.97 kn)/0.00
Silikonski sprej za zaštitu gumenih brtvi (500ml) – 4.65 € (35.04 kn)/0.00

Akumulator – (klasični)   +Desno
12V 45Ah – 59.00 € (444.54 kn)/0.00
12V 55Ah – 72.00 € (542.48 kn)/0.00
12V 60Ah – 78.31 € (590.03 kn)/0.00
12V 75Ah – 91.50 € (689.41 kn)/0.00