Zaštitna silokonska navlaka ključa

Silikonska zaštitna navlaka ključa